Företagsappar och Apputveckling

Vi hjälper er som företag att tillföra värde för er organisation genom att utveckla skräddarsydda mobilapplikationer som kan anpassas efter önskemål och behov och som kan utbyta data med era existerande system.

Void Pointer AB startades 2003 och vi har lång erfarenhet av systemutveckling, webbutveckling och integration mot affärssystem. Genom vår erfarenhet har vi möjlighet att utveckla mobila applikationer som kompletterar era befintliga system och ökar er tillgänglighet med nya funktioner.

På Void Pointer har vi kompetensen som krävs för att utveckla mobila applikationer för de ledande plattformarna iOS (iPhone/iPad), Android och Windows Mobile.

Vi har också nära samarbete med en rad nätverk av företag som kan hjälpa till med allt från hosting till reklam och design. 

Läs mer kring våra tjänster kring apputveckling och olika referenser